ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 22 กุสภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จัดการประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้วที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช