ประชาสัมพันธ์ โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดลำปาง

|