ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง”

|

โดยคำร้อง ทำนอง เรียบเรียงเสียงประสานโดย ดร.จุมพล ทองตัน หรือโกไข่ และมี ไก่ พรรณนิภา จิระศักดิ์ เป็นผู้ขับร้อง แลมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดูแลการผลิตทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567