ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การรับสมัครผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

|

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง กรมจัดหางาน ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 4 ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 รับสมัคร เพศชาย มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช , ปวส หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

กรมจัดหางานกำหนดลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ให้บริการรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง