ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

|

เทศบาลตำบลสิริราช ได้รับแจ้งจากอำเภอแม่ทะ แจ้งว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ โดยจะดำเนินการคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล ” หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสิริราช ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้พิการในพื้นที่ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกคนพิการดีเด่น โดยให้กรอกรายละเอียดและส่งเอกสารไปยังมูลริธิอนุสรณ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดด้านล่างนี้