ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ

|

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลศูนย์เครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหารด้านฟื้นฟูสมรรณภาพทางการแพทย์คนพิการ และผู้สูงอายุระดับตติยภูมิ มรพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ เทศบาลตำบลสิริราชขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ โปรแกรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป โดยกำหนดเปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และจะเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566