ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมาชิก

|

ด้วยจังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ามีผู้แอบอ้างสถาบ้นเบื้องสูง หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้า/หรือสมัครสมาชิก เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆโดยเก็บเงินค่าสมัครจากสมาชิกรายละ 300 – 400 บาท และจะได้รับผลตอบแทน คนละ 30,000 บาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง อาจทำให้ประชาชนผู้ถูกหลอก ได้รับความเสียหาย ในการนี้ หากพบเห็นให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ทะ
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1567