ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง แจ้งกำหนดการสิ้นสุดระยะเวลา โครงการเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

|

กระทรวงแรงงาน กำหนดให้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นวันสิ้นสุดการเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อขอรับเงินโครงการเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

สามารถยื่นคำร้องฯ และเอกสารประกอบ ต่อกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานแรงงานจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567