ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

|

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 กำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวแข็งแรง (Healthy Family Day) ของสังคมไทย  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับการทำวันอาทิตย์ให้เป็นวันครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดทำโครงการ กิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”  นั้น

การที่สังคมจะแข็งแรงนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเริ่มจากครอบครัวที่แข็งแรงด้วย  การสร้างครอบครัวให้แข็งแรงนั้นเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ครอบครัวก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว  เช่น  การรับประทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อาจจะกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์มื้อเย็น เพื่อจะได้พบกันทุกคน และสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  หรือผู้ที่อยู่คนละจังหวัดก็อาจนัดวันปีใหม่/วันสงกรานต์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้ว  และปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ครอบครัวแข็งแรงอีก เช่น พ่อ-แม่ต้องให้เวลากับลูก ไม่ใช่ทำแต่งาน งาน งาน,  พ่อ-แม่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบหรี่ ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม หากพ่อ-แม่ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี  ลูกเป็นเด็กดี  ทุกครอบครัวเป็นเช่นนี้ สังคมก็จะแข็งแรง  ไม่เกิดปัญหาใด ๆ  ฉะนั้นเราช่วยกันสร้างครอบครัวให้แข็งแรงนะคะเพื่อสังคมแข็งแรง