ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง(Virtual Anti-Corruption Museum)

|

1.ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)

2.ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องเรียนออนไลน์)

3.ระบบเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ