ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช ย้ายจุดบริการตู้ ATM และที่ทำการส่วนราชการต่าง ๆ เทศบาลตำบลสิริราช

|

ประกาศแจ้งย้ายจุดบริการตู้ ATM และที่ทำการส่วนราชการต่าง ๆ เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในเทศบาล ดังนั้นเทศบาลตำบลสิริราช ขอประชาสัมพันธ์ย้ายจุดบริการต่างๆ ดังนี้

1.ตู้ ATM ธนาคารออมสิน ย้ายมาบริเวณประตูทางออก ข้างอาคารตึกแดง

2.กองช่าง ย้ายขึ้นอยู่บนชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลบตำบลสิริราช

3.งานการศึกษา ย้ายอยู่อาคารตึกแดง (ห้องกลาง)

4.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (รับ – ส่ง หนังสือ ติดต่อราชการ) ย้ายอยู่อาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลสิริราช