ประชาสัมพันธ์เตือนภัยหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

|