ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง

|

สำนักงานส่งเสร้มการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู่ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองและยื่อนใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธวัลรัตน์ อุประนันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 084-8072155