ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง

|

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานที่ประชุม