ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรวมรวบซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

|