ประชาสัมพันธ์กิจกรรม calorie credit challenge

|

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย “Calorie credit challenge” (DPE nub cal) เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย กิจกรรม “DPE nub cal ฟิตสู้ภัยได้ที่บ้าน” จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมแข่งขันออกกำลังกายออนไลน์สะสมแคลอรี่ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 99 วัน จำนวน 20,000 แคลอรี่ ส่งผลการสะสมแคลอรี่ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2565