ประกาศ เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมือง หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|