ประกาศ​เปิดภาคเรียนโรงเรียน​เทศบาลสิริราช​ จากวันที่​ 1 มิถุนายน​ 2564 เป็นวันที่​ 14 มิถุนายน​ 2564

|