ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|