ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

|

สภาเทศบาลตำบลสิริราชได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน