ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเพื่อใช้เป็นจุดบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|