ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.33 003 จากสายบ้านสันป่าเปาถึงสายบ้านสันดอนแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|