ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

|