ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก ซอย 9 จากบ้านนางปิน อุดเลิศ – บ้านนายน้อย ปิงวงศ์ษา หมู่ที่ 6 บ้านอ้อ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|