ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓

|

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้1.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึง เดือนกันยายน 25632.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลา ดังนี้-งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกันยายน 2563-งวดที่2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563-งวดที่3 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 25633.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่มีภาษีค้างชำระ ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 25634.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้ สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563