ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยาน

|

กรมอุทยานแห่งชาติ ยกเว้นค่าบริการเข้าชมอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี สนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อม กรมอุทยานฯ จึงได้ออกประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับยุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565