ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง