ต้อนรับคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

|

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช ต้อนรับคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะทำงาน ที่เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการสิริราชโมเดล โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชนโครงการสิริราชโมเดล ณ เหมือง SCG บ้านแม่ทาน หมู่ 9 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง