ต้อนรับคณะ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

|

วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะได้เข้ารับฟังบรรยายสรุป การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลสันดอนแก้ว แห่งนี้ โดยมีผู้แทนผู้บริหารจากเทศบาลตำบลสิริราช ผู้แทนจาก บริษัท SCG ซีเมนต์ จำกัด กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต่างมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำรูปแบบ โครงการสิริราชโมเดล ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จังหวัดต่างๆต่อไป