ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 9

|

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยติดตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ทาน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่/หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี