ตรวจเยี่ยมโครงการสิริราชโมเดล

|

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช โดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ให้การต้อนรับนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่ทาน อำเภอแม่ทะ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (SCG) ร่วมศึกษาและเตรียมนำสิริราชโมเดลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค