ตรวจเยี่ยมโครงการสิริราชโมเดล ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

|

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช โดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ให้การต้อนรับ ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเจาะน้ำบาดาลและติดตามงานและตรวจเยี่ยมโครงการสิริราชโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง