งานเจาะบ่อบาดาล โรงเรียนเทศบาลสิริราช

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง นำเครื่องเจาะน้ำบาดาล เข้าพื้นที่เจาะน้ำบาดาล ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช บ้านสบแม่นาง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ในพื้นที่ โดยมี พ.ต.อ โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง