ครม.สัญจร พื้นที่ จังหวัดลำปาง 14-15 มกราคม 2562

|

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในโอกาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในป่าเขตสงวนแห่งชาติ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน และ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ชุมชนต่างๆ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน และเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน