คณะตรวจความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2564

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลสันดอนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ คณะตรวจความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้ายแม่วะ – บ้านด่าน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง