ขอเชิญร่วมประกวดกระทงในโครงการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565

|

ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ของล้านนา จะจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 12 ตรงกับเดือนยี่ หรือเดือน 2 ของไทยล้านนา เป็นภาษาคำเมืองในภาคเหนือ คำว่า “ยี่” แปลว่า สอง และคำว่า “เป็ง” มีความหมายตรงกับคำว่า “เพ็ญ” หรือพระจันทร์เต็มดวง ประเพณียี่เป็งจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 13 ค่ำ ซึ่งถือว่าเป็น “วันดา” หรือวันจ่ายของเตรียมไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัด วันขึ้น 14 ค่ำ พุทธศาสนิกชนก็จะพากันไปถือศีลฟังธรรมและทำบุญที่วัด มีการทำกระทงขนาดใหญ่ในกระทงนั้นจะใส่ของกินของใช้เพื่อเป็นทาน

เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลสิริราช

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

​​2. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานงานประเพณียี่เป็งของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสันดอนแก้ว

4.เพื่อจัดกิจกรรมประกวดกระทง ประจำปี 2565