กิจกรรม Big Cleaning Day

|

       เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดแม่วะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาภันธ์ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสิริราช เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน