กิจกรรม big cleaning day 29 พฤษภาคม 2567

|

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ. สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสิริราช โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลตำบลสิริราช ในโอกาสต่อไป