กิจกรรม big cleaning day 2565

|

เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมทำความสะอาด ลานวัดบ้านอ่อ หมู่ 6 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา