กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

|

วันเด็กแห่งชาติของทุกปีจะตรงกับวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มกราคม ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ โดยพระอาจารย์ตะวัน ปัญญาวัฒฑโก พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริราช นำของขวัญ นำมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิริราช ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสิริราช โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา และโรงเรียนบ้านแม่ทาน เป็นของขวัญวันเด็ก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา