โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

|

เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสิริราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติ ท่านจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 3 ประธานพิธีเปิด และ สจ.ชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาจังหวัด ร่วมสนับสนุนเครื่องเล่นสำหรับเด็ก สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีที่ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และร่วมลุ้นของรางวัลทั้งจากเวทีใหญ่และขอขวัญของรางวัลจากกิจกรรมกองต่างๆของเทศบาล และ ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนของรางวัลทุกท่าน บริษัทห้างร้าน และผู้ที่ร่วมสนับสนุนรางวัลต่าง ๆในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้