กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

|

เทศบาลตำบลสิริราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ บริษัท SCG จำกัด โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ทาน และโรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านด่าน หมู่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช ประธานในพิธี นอกจากนี้ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา