กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

|

เทศบาลตำบลสิริราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ บริษัท SCG จำกัด โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ทาน และโรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดบ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช ประธานในพิธี นอกจากนี้ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562