กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2564

|

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราชและส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการ จัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณเทศบาลตำบลสิริราช และ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพืธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 หอประชุมอำเภอแม่ทะ