กิจกรรมรณรงค์นโยบาย No Gif Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

|

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช และพนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช จัดกิจกรรมรณรงค์ โยบาย No Gif Policy ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา