กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2565

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดกิจกรรม ท้องถื่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2565 นำโดย นางสาธินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และ นาย สมพงษ์ วงค์ปินคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลสิริราช และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ สร้างแรงกระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น pm 2.5 และหมอกควัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเป่า หมู่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง