กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำห้วยแม่เขียด

|

เทศบาลตำบลสิริราช นำโดยนายสุมิตร พรหมปาลิต รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และ ส.อ.รังสรรค วงค์โห้ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ บริเวณห้วยแม่เขียด เพื่อชะลอการไหล ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง เมื่อน้ำไหลช้าลงก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำ ทำให้น้ำใสมีคุณภาพดีขึ้น ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิต