กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช /ชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลสันดอนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้่าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสิริราช และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่่เทศบาลฯ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ณ สวนสาธารณะ บ้านแม่วะ หมู่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช ประธานเปิดโครงการ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561