กาชาดจังหวัดลำปาง มอบสิ่งของผู้ยากไร้ ตำบลสันดอนแก้ว

|

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลสิริราช มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้และขาดโอกาส ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลสันดอนแก้ว