ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามสงเคราะห์ ช่วยเหลือภายหลังปล่อย การเตรียมความพร้อมชุมชนในการรับรองเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม ประจำปี 2567

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11

Read More »